Formularz rejestracyjny
Serwis B2B Rafcom adresowany jest do firm. Rejestracji konta w serwisie może dokonać jedynie osoba uprawniona do zawierania zobowiązań w imieniu firmy.
(*) Pola obowiązkowe
Dane firmowe
 
(*) Pola obowiązkowe
Adres rejestrowy
Adres korespondencyjny (opcjonalnie)

Adres siedziby zostanie automatycznie ustawiony jako domyślny adres wysyłki. Po aktywacji konta użytkownik może dodać w systemie dowolną ilość adresów dostaw.

(*) Pola obowiązkowe
Osoba zawierająca umowę - użytkownik główny
Dane konta użytkownika głównego
 

Hasło musi zawierać 8 znaków, w tym przynajmniej jedną dużą i małą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Użytkownik może je zmienić po pierwszym zalogowaniu w zakładce: Panel klienta > Konfiguracja > Dane użytkownika

Podane dane zostaną wykorzystane do utworzenia w systemie konta głównego z pełnymi uprawnieniami. Po aktywacji konta użytkownik może dodać w systemie dowolną liczbę subkont i dowolnie konfigurować ich uprawnienia.

(*) Pola obowiązkowe
Osoba odpowiedzialna za płatności (opcjonalnie)

Prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej w Państwa firmie za sprawy związane z płatnościami. Ułatwi to i usprawni naszą wspólprace. Prosimy o nieuzupełnianie tych pól jeśli osoba odpowiedzialną za rozrachunki jest użytkownik konta głównego.

Informacje dodatkowe
Załączniki

Dopuszczalne rodzaje plików: jpg, png, pdf.
Maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać: 2 MB. Łączny rozmiar wszystkich dodanych plików nie może przekraczać: 10MB.

Dodaj pliki
 
Podane informacje pozwolą nam lepiej dopasować ofertę do Państwa potrzeb.
Zarejestruj
(*) Pola obowiązkowe